Day: June 30, 2010

Malaweung

Tasik- Gofar seorang anak 13 tahun yang mempunyai kebiasaan momotoran sambil ugal-ugalan. ketika hari libur

Read More »