March 2012

Monthly Archives

Simak

  • ,

    Luhureun Sasak Cirahong/PMSS XI Teater Kappas

    Taya nu robah sabenerna antara PMSS XI ayeuna, jeung PMSS taun-taun katukang, mun rék disebut beda gé  ukur dina sajak-sajak bacaeun patandang Demi ciri mandiri, tiap taun bisa katangen dina wujud tehnis panyalagaraan, ceuk Panata Calagara, éta téh mangrupi tarékah pikeun ngungkulan rasa bosen, jeung bisi disebut teu boga kamonésan wé meureun. Taun ayeuna mah  […]