Kisah Masuk Kobong

Geulis, Bapa sanes teu nyaah komo aya niat miceun mah, teu pisan-pisan rumasa Geulis mah sing sanajan istri. Ku Bapa disakolakeun jeung dipasantrenkeun di dieu teh supaya Geulis jadi jalma nu berguna keur diri sorangan, oge ngabakti ka indung bapa, ka sasama, ka agama jeung ka nagara. Kahade di dieu sing nurut ka guru, akur jeung batur, rajin ngaji jeung getol diajarna. Bapa ayeuna rek mulang sing betah di dieu nya !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *