Luhureun Sasak Cirahong/PMSS XI Teater Kappas

48 sec read

Taya nu robah sabenerna antara PMSS XI ayeuna, jeung PMSS taun-taun katukang, mun rék disebut beda gé  ukur dina sajak-sajak bacaeun patandang

Demi ciri mandiri, tiap taun bisa katangen dina wujud tehnis panyalagaraan, ceuk Panata Calagara, éta téh mangrupi tarékah pikeun ngungkulan rasa bosen, jeung bisi disebut teu boga kamonésan wé meureun. Taun ayeuna mah  cirina téh nyaéta, sajak-sajak bacaeun patandang éstu damelan Kang Acép Zam-Zam Noor wungkul, bisa disebut PMSS taun ayeuna PMSS spesial Acép.

Sabenerna mah lain hal anyar PMSS model kieu téh, pan dina PMSS VII – taun 2007 gé PMSS special Godi Suwarna.

Atuh ka para patandang jeung “bobotohna” wilujeng tepang deui sareng ieu pasanggiri, urang ocon deui, urang otél deui, bari ngabandungan patandang macakeun sajak, da geuning meni aranteng ari tos aya dina pakalangan téh, nu maca anteng macana, nu nongton anteng ngiring ancrub kana aweuhan eusi sajakna, komo mun nu tandang téh dedeg sampe rupa hade, bari bener jeung genah macana.

Prung … Ah, Sunda tandang Sunda hudang, nguniang hudang maksud  ngajago, bari ngajega, seja ngajaga budaya ciri mandirina, montong  jiga nu poho ka sarakanana.

Kalayan ngahaturkeun nuhun ka Kang Acép, nu parantos masihan widi, sajak-sajakna dianggo Antologi dina ieu pasanggiri. insya Alloh baris dilaksanakeun dina ping 5-8 April 2012 di Teater Kappas SMA/SMK Pasundan 2 Tasikmalaya… di antos dalaptaarrr….

Pembukaan Vakansi Buku MPI 2023

Vakansi Buku 2023 Buku yang berisi gagasan dibangun melalui Aksara. Sebagaimana arti lugasnya, a (tidak) dan shara (punah), sebuah buku ingin menolak abai dari...
Nizar Kobani
51 sec read

BEDAH NOVEL PANDU HAMZAH

SEBUAH WILAYAH YANG TIDAK ADA DI GOOGLE EARTH Oleh Asep Chahyanto
Nizar Kobani
2 sec read

PERKAWINAN PUISI LIRIK DAN HAIKU

Oleh Hikmat Gumelar (Disampaikan dalam Diskusi Buku Puisi Gema Tanpa Sahutan Karya Acep Zamzam Noor pada acara Vakansi Buku MPI 2023, 17 Juni 2023,...
Nizar Kobani
11 min read

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *