LEUNGITEUN NU LEUNGIT

52 sec read

Kumpulan Sajak

MITOS | Mitos ngandung dua arti, nyaeta (1) carita anu aya hubungannana jeung tokoh anu masyarakat jeung (2) carita atawa fiksi anu kanyataannana disangsikeun. Na lebah dieu, kuring kagagas macaan kumpulan sajak Leungiteun nu Leungit. Aya sababaraha sajak ngeunaan mitos kasundaan kabaca. Mitos ngandung referensi sajarah anu ambigu. Carita anu aya hubungan jeung kayakinan, kapercayaan, bahkan agama. Mitos oge sok dianggap hibar palsu atanapi hoaks.

Carita Tangkuban Parahu bisa dianggap mitologi kasundaan. Tina carita iyeu urang bisa nalungtik kaayaan kasundaan baheula, utamana mah atikan-atikan anu aya hubunganna jeung kayakinan masyarakat kasundaan baheula. Carita anu bisa nyambungkeun identitas kasundaan ayeuna jeung baheula. Aya pamali anu disebut inces anu ngabedakeun manusa jeung sato. Di Barat, mitologi dipelajari sampe ka saacan Masehi. Naskah drama Sophocles ngenaan incest sok dijadikeun referensi jang ngaguar nilai kamanusaan sampai ka masyarakat Barat kiwari.

Dina galur ulasan iyeu, kuring nangkep sajak “Mundinglaya”, “Pare Pohaci”, “Ciung wanara”, jeung “Lutung Kasarung-Purbasari”, nyidem tanaga mitos anu kuat ngeunaan totokoh kasundaan. Sajak “Incuing” jeung “Pranata Tata Mangsa” ngaguar mitos totonde alam anu pernah hirup dina kayakinan kasundaan tug dugi kaayeuna. Urang coba ngaguar salah sahiji sajakna, nyaeta “Pranata Tata Mangsa”. Sajak iyeu bisa dijadikeun referensi ngeunaan mitos anu relevan jeung kaayaan kamanusaan urang sunda kiwari.

(Posskriptum: Nyangreudkeun Mitos, Nizar Machyuzaar)

 

Judul: LEUNGITEUN NU LEUNGIT, Kumpulan Sajak

Penulis: Andi Uger Debleng

Penyunting: Nizar Machyuzaar

Penerbit: Yayasan Mata Pelajar Indonesia

Seri: Pustaka Sastra

ISBN 978-623-92829-9-8

Tahun terbit, Cetakan I, 03-2023-PS

Tebal: 160

Harga: Rp75.000,00

Narapesan: 082217803040

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *